Gezondheid

Medisch hulp in

Afghanistan

De gezondheidszorg in Afghanistan is er slecht aan toe door de aanhoudende oorlogen. Op dit moment zijn er meer dan een half miljoen kinderen oorlogsslachtoffer. De kindersterfte is een van de hoogste van de wereld, namelijk: 154 sterfgevallen per 1000 kinderen onder de 5 jaar, terwijl dat getal in Nederland 5 is. De gemiddelde mens in Afghanistan wordt maar 44 jaar oud. In Nederland wordt de gemiddelde mens wel 79 jaar.* Ook is de sterfte van zwangere vrouwen het hoogste van de wereld.
Deze problemen worden onder andere veroorzaakt door een tekort aan medische voorzieningen zoals, Primary Health Care Centres**, een tekort aan instrumentaria en geneesmiddelen.
Om een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg in Afghanistan, willen wij ervoor zorgen dat er meer Primary Health Care Centres komen om te bereikbaarheid van de zorg te stimuleren. De provincies waar nu wel een Primary Health Care Centres is, beschikken niet over de minimaal benodigde instrumentaria. Wij willen hier een bijdrage aan leveren. Ook hebben die Primary Health Care Centres niet of nauwelijks medicijnen op voorraad. Bovendien zijn deze medicijnen onbetaalbaar voor de meeste mensen. Ook hier willen wij een bijdrage aan leveren.
Met het eerste project dat wij zullen uitvoeren op het gebied van gezondheidszorg, willen wij bevorderen dat er voldoende gratis medicijnen beschikbaar zijn voor arme mensen in Afghanistan. Dit willen wij doen door het importeren van geneesmiddelen vanuit Nederland.

* CIA the world factbook
** Primary Health Care Centres is een klein centrum waar mensen vaccinaties, verloskundige hulp en geringe huisartsachtige zorg kunnen krijgen.

 

Medisch hulp in Afghaanse dorpen door stichting kans4you juni – jullie 2009

001w 002w1 003w2 004w3

Oorloog slachtoffer

007w5