Educatie

Het adoptie voor

educatie

Inleiding

Afghanistan heeft dertig jaar oorlog achter de rug. Ondanks de vrede heeft het land nog een lange weg te gaan tot volledige stabilisatie. Door het langdurige conflict is de huidige situatie dat er heel veel kinderen zijn die een of beide ouders hebben verloren met het gevolg dat zij nu, in plaats van naar school te gaan, zelf de kost moeten verdienen. In de praktijk worden zij vaak de straat opgestuurd om te bedelen. Zonder steun van buitenaf krijgen deze kinderen nooit een kans om net als hun welvarende leeftijdsgenoten naar school te gaan.

Het door Stichting Kans4you begonnen programma  “Kind/Gezinsadoptie in Afghanistan” stelt zich ten doel het ondersteunen van deze kinderen. Wij vinden dat elk kind recht op onderwijs, onderdak en voedsel heeft en geen zorg hoeft te dragen voor het gezin. Samen met de donateurs willen wij er voor zorgen dat deze kinderen een kans krijgen voor een betere toekomst en dat hun leven tot bloei kan komen. Dankzij goede educatie hebben deze kinderen een kans om volwaardige burgers te worden die juiste beslissingen kunnen nemen en voor een vreedzame toekomst voor onze maatschappij  kunnen kiezen.

Bij overeenkomst is vastgelegd dat  Kans4you in Nederland door fondsenwerving het (naam organisatie in Afghanistan) ondersteunt. De besturen/stichtingen in Afghanistan en in Nederland zijn onafhankelijk en er is sprake van beleidsautonomie.

DOELSTELLING

Het programma “Kind/Gezinsadoptie in Afghanistan” richt zich op de aller armste gezinnen en alleenstaande vrouwen met jonge kinderen die niet kunnen rekenen op ondersteuning vanuit hun familie en heeft als doel het inzamelen van financiële en/of materiële bijdragen en alles dat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is en/of kan zijn. Het voornaamste doel is te voorkomen dat kinderen in plaats van naar school te gaan, op straat bedelen, omdat hun ouders niet in hun primaire behoeften kunnen voorzien. Aan de ouder(s) wordt een contract aangeboden waarin zij zich tegen een maandelijkse bijdrage verplichten de kinderen weer naar school te sturen. Verder wordt er ook gestreefd naar het verbeteren van de economische positie van de ouders door bijv. hun op een beroepscursus te plaatsen, georganiseerd door de stichting
Kans4You. De stichtingen, zowel in Nederland als in Afghanistan, beogen niet het maken van winst.

UITVOERING

De begunstigde gezinnen ontvangen maandelijks een bijdrage van  40 euro. Ook wordt er jaarlijks een bijdrage van 20 euro per kind voor schoolmaterialen gegeven. De stichting streeft er ook naar om kleding voor de kinderen van deze gezinnen vanuit Nederland toe te sturen. Deze gezinnen verplichten zich de stichting regelmatig op de hoogte te stellen over de geboekte vooruitgang van hun kinderen. Donateurs betalen een bijdrage per maand om de kinderen te steunen. Wij hebben een heldere werkwijze en controleerbare geldoverdracht.

Toezicht op de uitvoering wordt ter plekke door leden van de Afghaanse organisatie gedaan. Contactpersonen zijn betrouwbaar en werken geheel vrijwillig.

FONDSENWERVING EN COMMUNICATIE

Fondsenwerving Kans4you is een charitatieve instelling die zich voor de realisering van haar doel in belangrijke mate richt op fondsenwerving onder het Nederlandse publiek. Het is van groot belang dat het publiek vertrouwen heeft in de wijze waarop fondsen worden geworven, beheerd en besteed. Het inzamelen van bijdragen wordt verwezenlijkt door het werven van donoren en het inzamelen van kleding.

VISIE, BELEID EN STRATEGIEËN

Wij zullen proberen de positie van de allerarmsten in de Afghaanse maatschappij te verbeteren door het leveren van inkomen, zorg, ondersteuning en voorzieningen aan mensen en groepen mensen. Daarbij wordt er voortduring gestreefd om waar mogelijk de afhankelijkheid te doorbreken en mensen uit te dagen zelfstandig en zelfredzaam invulling te geven aan hun toekomst. Het programma richt zich op alle bevolkingsgroepen in Afghanistan ongeacht ras, geloof of sekse.

Bank rekening commissie adoptie voor donatie: ABN Amro 61 65 62 381

 

Informatie over gezinnen

Brief van Reshma,

Mijn naam is Reshma. Mijn vader heet Noor Mohammed.  Mijn vader is schoenenmaker en mijn moeder is analfabeet, is huisvrouw.
Ik ben de tweede dochter van mijn vader. Ik was in groep vier en mijn zus in groep zes.
Wij verhuizen steeds van de ene wijk naar de andere omdat mijn vader de huur niet kan betalen.
Dus helaas moesten wij de school verlaten en begonnen wij met bedelen. Door het bedelen komen wij aan de kleding voor het hele gezin en bovendien krijgen wij brood om te eten.
Mijn moeder gaat ook nu kleding van de mensen wassen om een beetje geld te verdienen.
Ik wil heel graag naar school. Als iemand ons wil helpen ben ik bereid om terug naar school te gaan.
Reshma,

1web 004h2 005h3

Brief van mevrouw Shakilla

Ik ben Shakilla, de vrouw van Shagha
Ik ben moeder van zes kinderen. Mijn oudste zoon Shekeeb zat in groep zes, op de BiBi Hawa shool.
Mijn andere zonen zijn Shuiab zes jaar, Najib vier jaar en  Mujieb  drie jaar oud.
Mijn dochters zijn Nargees en zit in groep vijf en Mursaal zit in groep drie op school  BiBi Sarwari Sangharie.

Mijn man verkocht bodywarmers en dat deed hij lopend door de stad.
Hij zorgde voor het inkomen. Helaas is hij door een zelfmoord actie om het leven gekomen. Ik bleef achter met zes kleine kinderen. Een familielid van mijn man heeft mij een kamer gegeven om daar met mijn kinderen te wonen.
Ik werk als schoonmaker in de huizen van de mensen. Zodat ik brood op tafel kan brengen.
Mijn twee kinderen zitten op school. Ik wil graag mijn andere kinderen ook op school plaatsen zodat ze in de toekomst niet een last voor de maatschappij zijn.
Ik hoop dat er snel verandering komt in mijn leven zodat mijn oudst zoon weer naar school kan gaan.
Hij is door omstandigheden van school gehaald en  verkoopt nu kranten op straat.
Mensen kopen af en toe kleding voor mijn kinderen.

Met vriendelijke groet,

shekeb1 400x300 shekeb1.1

Recente foto van het zelfde gezin

3web

 

Geef een reactie