Kans4you

Welkom op de website van Stichting Kans4you!
Wij zijn een betrokken multiculturele groep  mensen van diverse afkomst, Afghaans Nederlands, Pools Nederlands, Surinaams Nederlands en Nederlanders.  We geloven in de meerwaarde van verschillende culturen en multiculturele samenleving.
Wij willen ons inzetten voor Afghanistan, maar ook voor andere landen waar hulp nodig is. Met als doel de levenskwaliteit van de inwoners van Afghanistan te verbeteren, willen wij graag ontwikkelingshulp verlenen. Onze stichting heeft een grote verscheidenheid aan achtergronden: van huisarts, ingenieur, ambtenaar tot student. We zijn er namelijk van overtuigd dat ieder mens een positieve bijdrage kan leveren.

Wij hebben een visie die wij willen verwezenlijken. Wij staan voor gelijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit, humanisme en diversiteit. De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het bevorderen van multiculturele samenleving in Nederland  en een democratische samenleving waar gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staat voor de mensen die in Afghanistan leven. Op de volgende terreinen zijn wij actief.

  • Educatie
  • Gezondheidszorg
  • Werkgelegenheid
  • Voorzien in primaire levensbehoeften

Nieuw Evenement  op

15 november 2014.

Voor (wees)kinderen in Afghanistan & Suriname


kans4you

De tweede prijs

Manifestatie
Op 25 september 2009 werd de manifestatie, ter gelegenheid van internationale vredesdag en Suikerfeest, door Federatie van Afghaanse Vluchtelingen Organisaties in Nederland(FAVON) te Zaandam gehouden. De avond stond in het teken van Afghanistan. Het doel van deze betoging was de ontwikkelingshulp in Afghanistan te verbeteren. Verschillende organisaties waren op deze avond aanwezig. Hoewel ieder organisatie een eigen visie en missie had en heeft, ging het in deze verschijning hoofdzakelijk om het aanbieden van ontwikkelingshulp op verschillende terreinen in Afghanistan. Zo waren er organisaties die vooral ontwikkelingshulp bieden op het gebied van vrouwenrechten, educatie, gezondheidzorg, werkgelegenheid en het bewuster maken van het Afghaanse volk van hun (mensen)recht en veel meer.
FAROE (Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe) reikte drie prijzen uit, om het werk van verschillende hulporganisaties te waarderen en om hun verder te motiveren in hun werk. Bij het uitreiken van prijzen werd er vooral gelet op o.a. de effectiviteit van de hulp en de deelname van Afghaanse Nederlanders in de wederopbouw van Afghanistan.
Ook Kans4You, dat een frisse start kent van circa één jaar, is in de prijzen gevallen. Kans4You dat zich vooral inzet op het gebied van educatie, gezondheidzorg en werkgelegenheid, mocht de tweede prijs in ontvangst nemen.
Om de avond in Afghaanse stemming te houden, werd de nationale dans “Atan”, muziek, toneel en eten niet vergeten. Zo werd het een informerende en amuserende avond.

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe heeft drie prijzen uitgedelt voor de beste organisaties in wederopbouw van Afghanistan.

25 september 2009

De tweede prijs is gewonnen door stichting kans4you.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Informatie tafel stichting kans4you

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Veel mensen hebben interesse in stichting kans you

Wij zijn trots

Niet te jong om Afghanistan te helpen

    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Geef een antwoord